പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ തിരിച്ച് വരവ് .
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നാണയപ്പെരുമ ടാസ്ക്കിലെ കോയിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വാക്പോരുമായി ഋതുവും അനൂപും.