മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബിഗ്*ബോസ് മത്സരാർത്ഥികൾ.