മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ ഒരു തകർപ്പൻ ടാസ്*കുമായി ഇന്നത്തെ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ!!

ഫിറോസ് ഖാൻ - ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മോഹൻലാൽ..!


ഇന്ന് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകുന്നത് ആരാകും ?

If you can't watch this video on your smartphone please replay.Part 2: